Γνωρίζαμε τη μία ….Καιρός να μάθουμε και τις άλλες.

staxtopoutes, christina mania, mamayabooks,

http://staxtopoutes.gr/

∆εν υπάρχει άνθρωπος που να µη γνωρίζει ότι το γοβάκι των παραµυθιών ανήκει σε µία και µοναδική ηρωίδα: τη Σταχτοπούτα. Αυτό όµως που δεν ξέρουν οι περισσότεροι είναι ότι δεν υπάρχει µία και µόνο Σταχτοπούτα, αλλά πολλές. Μάλιστα, δεν είναι καν όλες τους γυναίκες, αφού υπάρχει κι ένας… Σταχτοπούτος!
Τα «αδέλφια» της ζουν από τα Ιµαλάια µέχρι την Αίγυπτο και από την Αµερική µέχρι την Κίνα. Πρωταγωνιστούν σε δεκάδες παραµύθια σε όλο τον κόσµο, που, σύµφωνα µε την παγκόσµια κατηγοριοποίηση των Φιλανδών Aarne & Thompson, έχουν έναν κοινό πυρήνα.
Ο πρωταγωνιστής τους υποφέρει, γιατί τον κακοµεταχειρίζονται, αλλά µε την κατάλληλη βοήθεια κι επειδή έχει ευγενική ψυχή και καρδιά, φτάνει στον ευτυχισµένο γάµο και αρκετά συχνά σε υψηλά αξιώµατα.
∆ύο είναι οι πιο γνωστές Σταχτοπούτες. Αυτή που πρώτοι κατέγραψαν οι αδελφοί Grimm κι ανήκει στη λαϊκή παράδοση της Γερµανίας κι αυτή του Charles Perrault, η οποία αργότερα έγινε και ταινία από την Disney. Ακόµα και στη χώρα µας, τα παιδιά µε εκείνες τις δύο έχουν µεγαλώσει, παρόλο που υπάρχουν πολλές ελληνικές παραλλαγές του τόσο αγαπηµένου και διαδεδοµένου παραµυθιού της Σταχτοπούτας.
Οι χιλιάδες εκδοχές και παραλλαγές έχουν διαµορφωθεί από τις πολιτιστικές παραδόσεις, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις κοινωνικές δοµές, το πολιτισµικό επίπεδο, αλλά ακόµα κι από τις ποικίλες κλιµατολογικές συνθήκες του κάθε γεωγραφικού τόπου.
Παραµένει όµως άγνωστο ποια είναι η αρχική Σταχτοπούτα.
Ελάτε, λοιπόν, να πάµε στην Κίνα του 9ου αιώνα, στην παγωµένη Ρωσία, στα φαράγγια της Βόρειας Αµερικής, στα παλάτια της Αρχαίας Αιγύπτου, στην εξωτική Ινδία. Το ταξίδι µας στον χρόνο και στον χώρο ξεκινά…

http://staxtopoutes.gr/