Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να εκτυπώσετε προγραφικές ασκήσεις με τον Νάσο.
(Αφού πατήσετε το σύνδεσμο, κάνετε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα και αποθήκευση στον υπολογιστή σας!)
https://nasos.mamaya.gr/wp-content/uploads/2017/07/nasos_prografikes_1.jpg
https://nasos.mamaya.gr/wp-content/uploads/2017/07/nasos_prografikes_2a.jpg
https://nasos.mamaya.gr/wp-content/uploads/2017/07/nasos_prografikes_3a.jpg
https://nasos.mamaya.gr/wp-content/uploads/2017/07/nasos_new-home_numbers-002.jpg