Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να εκτυπώσετε παιχνίδια λέξεων με το Νάσο το ελεφαντάκι.
(Αφού πατήσετε το σύνδεσμο, κάνετε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα και αποθήκευση στον υπολογιστή σας!)

https://nasos.mamaya.gr/wp-content/uploads/2017/07/nasos_crossword.jpg
https://nasos.mamaya.gr/wp-content/uploads/2017/07/nasos_riddle.jpg
https://nasos.mamaya.gr/wp-content/uploads/2017/07/nasos_hidden-letters.jpg
https://nasos.mamaya.gr/wp-content/uploads/2017/07/nasos_new-home_hidden-letters.jpg