Προγραφικές ασκήσεις παρέα με το Νάσο!

Προγραφικές ασκήσεις παρέα με το Νάσο!

 

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να εκτυπώσετε προγραφικές ασκήσεις με τον Νάσο.
(Αφού πατήσετε το σύνδεσμο, κάνετε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα και αποθήκευση στον υπολογιστή σας!)
https://nasos.mamaya.gr/wp-content/uploads/2017/07/nasos_prografikes_1.jpg
https://nasos.mamaya.gr/wp-content/uploads/2017/07/nasos_prografikes_2a.jpg
https://nasos.mamaya.gr/wp-content/uploads/2017/07/nasos_prografikes_3a.jpg
https://nasos.mamaya.gr/wp-content/uploads/2017/07/nasos_new-home_numbers-002.jpg