Απόλυτη εναρμόνιση κειμένων και εικόνων.Με πόση ακρίβεια η εικονογράφος αποτυπώνει τα συναισθήματα στα πρόσωπα των πρωταγωνιστών και στη στάση των σωμάτων τους.